Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

LTO: 'Grutto kan niet zonder de boer'

Geplaatst: 19/11/2020 


Op woensdag 18 november heeft oud-minister Pieter Winsemius het 'Aanvalsplan Grutto' aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het plan is opgesteld door It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes provincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties, en wetenschappers tot stand gekomen. LTO Nederland ziet kansen voor boeren en maar plaatst ook kanttekeningen.

De kern van het plan is om in circa 1000 hectare naast natuurreservaten gelegen weidegebieden van start te gaan met aangepast beheer. Daar zijn maatregelen voor weidevogels het meest kansrijk. De maatregelen kunnen bestaan uit het verhogen van het waterpeil, aangepast agrarisch beheer, beperking van de veedichtheid en een actief beheer van predatoren.

Boeren kunnen op verschillende manier worden beloond voor hun inspanningen of gecompenseerd voor extra kosten of gemiste opbrengsten. Dat kan bijvoorbeeld via hogere beheervergoedingen, een afwaardering van de grond, een hogere melkprijs, of via lagere waterschapslasten enzovoorts.

LTO stelt in een reactie dat het van diverse factoren af zal hangen of het 'Aanvalsplan Grutto' kans van slagen heeft. Het belangrijkste is dat er draagvlak en bereidheid wordt gevonden bij boeren om mee te werken. Daarbij zullen boeren zicht moeten houden op voldoende inkomen dat voldoende basis biedt voor de continuïteit van hun bedrijf.

bron: LTO Nederland, 19/11/2020