Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Lager bedrijfsresultaat voor FrieslandCampina over eerste helft van 2020

Geplaatst: 23/07/2020 


Zuivelconcern FrieslandCampina heeft de eerste helft van 2020 afgesloten met een omzet van 5,6 miljard euro. Dat is 0,3% meer dan in de vergelijkbare periode van 2019. Op vergelijkbare basis was het bedrijfsresultaat 17,2% lager dan in de eerste helft van 2019. De winst ging met 37,2% omlaag en bedroeg 108 miljoen euro.

Het resultaat van FrieslandCampina stond onder druk door coronapandemie, met name door sterke daling van de out-of-home-omzet, lagere basiszuivelprijzen en een daling van de verkoop van kindervoeding in Hongkong door dichte grenzen met China. Dit werd deels gecompenseerd door een hogere winst in consumentenzuivelproducten en zuivelingrediënten.

Bij de bedrijfsgroepen Dairy Essentials en Ingredients steeg de omzet met respectievelijk 5,8% en 3,6%. De omzet voor de groep Specialised Nutrition was 0,8% lager. De omzet van de bedrijfsgroep Consumer Dairy daalde in de eerste helft van 2020 met 1,9%. De verkoop van consumentenproducten en in het bijzonder merkproducten nam toe in het eerste halfjaar van 2020. De marktaandelen van belangrijke consumentenmerken zijn daarbij gestegen.

Op vergelijkbare basis daalde het bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2020 met 17,2% en de winst met 37,2%. Voor de bedrijfsgroepen Consumer Dairy en Ingredients nam het bedrijfsresultaat met respectievelijk 18,1% en 21,9% toe. Voor de onderdelen Specialised Nutrition en Dairy Essentials was er een daling van het bedrijfsresultaat van respectievelijk 16,5% en 50,5%.

Als gevolg van de toepassing van het wettelijk fiscaal coöperatief regime worden met ingang van 2020 de prestatietoeslag en ledenobligaties niet langer opgenomen in het bedrijfsresultaat, maar worden deze rechtstreeks vanuit het eigen vermogen aan de leden toegekend. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2020 steeg hierdoor met 5,2% naar 221 miljoen. De gerapporteerde winst daalde hierdoor met 10,7% naar 108 miljoen.

De wereldeconomie zal in 2020 naar verwachting grote, negatieve invloed van de coronapandemie ondervinden en daarna slechts langzaam herstellen. Met het oog hierop zal FrieslandCampina verder ingrijpen in de kostenstructuur van de onderneming en maatregelen nemen om de productiviteit structureel te verhogen. Hieraan gekoppelde herstructureringskosten zullen de winstgevendheid van FrieslandCampina in 2020 negatief beïnvloeden.

bron: FrieslandCampina, 23/07/2020