Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Vrije handel kan honger door klimaatverandering voorkomen

Geplaatst: 27/07/2020 


Onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven onderzochten de effecten van handel op honger in de wereld als gevolg van de klimaatverandering. Hun conclusie is dat internationale handel regionale voedseltekorten kan opvangen en de honger reduceren, vooral wanneer protectionistische maatregelen en andere handelsbelemmeringen weggewerkt worden.

De klimaatverandering heeft gevolgen voor de landbouw wereldwijd, met duidelijke verschillen tussen regio’s. In het noordelijk halfrond zal er voldoende voedsel beschikbaar blijven, maar in regio’s zoals Sub-Sahara-Afrika of Zuid-Azië kunnen dalende gewasopbrengsten leiden tot hogere voedselprijzen en een sterke toename van honger. Een verdere liberalisering van de wereldhandel kan deze regionale verschillen opvangen.

20% van de productie komt op de wereldmarkt
Importtarieven zijn een belangrijke barrière voor internationale handel in voedsel. Ze verhogen de kosten om tarwe, mais of rijst te importeren. Wereldwijd wordt ongeveer 20% van de productie van deze granen internationaal verhandeld. Goede handelsakkoorden zijn dan ook van groot belang in de strijd tegen honger.

60 scenariostudies
Het internationaal onderzoeksteam voerde 60 scenariostudies uit. Daarbij namen ze telkens verschillende vormen van handelsbeleid in ogenschouw samen met klimaatverandering variërend van 2 tot 4 graden opwarming van de aarde. In elk scenario gold 2050 als horizon. Het slechtste klimaatscenario van 4 graden opwarming leidt ertoe dat 55 miljoen mensen extra honger zullen lijden ten opzichte van de situatie zonder klimaatverandering. Als kwetsbare regio’s hun voedselimport niet kunnen verhogen, zal dit effect kunnen toenemen tot 73 miljoen.

Geen toename bij beperkte klimaatverandering
Wanneer handelsbarrières weggewerkt worden, zullen nog 20 miljoen mensen lijden onder voedseltekorten door klimaatverandering. In de mildere klimaatscenario’s kan het verder doorvoeren van de liberalisering van de handel zelfs voorkomen dat meer mensen honger lijden als gevolg van de klimaatverandering.