Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Super EcoCombi biedt kansen voor inzet in sierteelt- en voedingstransport

Geplaatst: 28/07/2020 


De Super EcoCombi geeft kansen om in het wegvervoer concreet verdere efficiency-verhoging en verduurzaming van de logistiek te bereiken. Dat stellen onderzoekers van CE Delft en Buck Consultants op basis van een verkennende studie. Ze keken daarbij naar gebruik in 7 deelsectoren waaronder de land- en tuinbouw en de bevoorrading van supermarkten vanuit de voedingsindustrie.

De Super EcoCombi is een voertuigconcept waarbij twee standaard trailers van 13,6 meter in één vrachtwagencombinatie worden vervoerd. De combinatie is in totaal 32 meter lang, dat is bijna zeven meter langer dan de EcoCombi’s van 25,25 meter die sinds 15 jaar op een select deel van het Nederlandse wegennet ingezet worden. De planning is dat er in 2021 een pilotproject met de inzet van de Super EcoCombi van start gaat op enkele corridors op het wegennet.

De onderzoekers denken dat inzet van de Super EcoCombi kansrijk in de verschillende deelmarkten die zijn bekeken. Het kan tot aan 2030 resulteren in een kostenbesparing van miljoenen euro's en een aanzienlijke reductie van de CO2-emissie. Het toelaten van deze combinatie heeft echter ook effecten op bedrijfs- en maatschappelijk niveau die om een brede afweging en nader onderzoek vragen.

Zie voor meer informatie het rapport Super EcoCombi Verkenning van kansen en verwachte effecten.

bron: Topsector Logistiek, 21/07/2020