Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Meer onderzoek nodig naar impact van microplastics op gezondheid

Geplaatst: 12/01/2021 


In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ZonMw een verkenning uitgevoerd van de behoefte aan kennis over microplastics en gezondheid. Dit heeft geresulteerd in de kennisagenda ‘Wat doen microplastics in ons lichaam?’, die op 11 januari is aangeboden aan staatssecretaris Van Veldhoven.

Nederland is een van de eerste landen die onderzoek naar de gezondheidseffecten van microplastic heeft gefinancierd. In de kennisagenda wordt de aanbeveling gedaan voor de continuering van vervolgonderzoek.

ZonMw, TNO en Health~Holland zetten er samen met verschillende kennisinstellingen en het bedrijfsleven een eerste stap hiervoor. Zij financieren met een omvang van 5,4 miljoen euro gezamenlijk het MOMENTUM-consortium. Doel is om de effecten van micro- en nanoplastic deeltjes op de gezondheid van de mens vast te stellen en uiteindelijk te voorkomen. In MOMENTUM werken onderzoekers van universiteiten, academische ziekenhuizen en onderzoeksorganisaties samen met bedrijven en belangrijke stakeholders.

Er worden allereerst methoden ontwikkeld om de microdeeltjes te analyseren en te meten in het menselijk lichaam, om vervolgens te onderzoeken waar in het menselijk lichaam deze plastic deeltjes eventueel opgenomen kunnen worden. Dit kan via de luchtwegen en het maagdarmkanaal en het is de vraag of plastic deeltjes in het brein of bij het ongeboren kind kunnen komen. Ook worden de effecten op het afweersysteem onderzocht.

Meer informatie is te vinden in de publicatie 'Wat doen microplastics in ons lichaam?'

bron: ZonMW, 11/01/2021